Pokládka mozaiky

Pokládka mozaiky a jej správne vykonanie je dôležitým krokom ku tomu, aby ste po zakúpení vybratého typu mozaiky boli s výsledným efektom spokojní. Je dôležité, aby sa pri realizácii pokládky použili prípravky, ktoré sú vhodné na pokládku mozaiky a aby boli dodržané technologické časy tuhnutia a schnutia používaných prípravkov. V zásade platí, že mozaiku je potrebné lepiť na napenetrovaný, rovný a súdržný podklad. Je dôležité použiť lepidlo určené na lepenie mozaiky, aby ste sa vyhli prípadnému opadaniu mozaiky v budúcnosti. Lepidlo nanášajte zubovou stierkou jemného zrna cca 3-4 mm, aby lepidlo pri pokládke mozaiky nebolo vytláčené do škár v mozaike. Po zaschnutí lepidla (doporučujeme na druhý deň) je možné mozaiku zaškárovať. Škárovaciu hmotu doporučujeme nenechať zaschnúť na povrchu mozaiky, ale čo najskôr je potrebné škárovaciu hmotu z mozaiky umyť. Veríme, že s pokládkou mozaiky budete mať dobré skúsenosti. Ďalšie informácie o postupe pri pokládke mozaiky nájdete po kliknutí na odkazy nižšie. Zároveň si u nás môžete vybrať aj prípravky potrebné na pokládku mozaiky.

    Vyrovnanie podkladu

     Penetračné nátery

     Hydroizolovanie

     Lepenie mozaiky

     Škárovanie

     Dočistenie mozaiky