Penetračné nátery

Penetračné nátery sa používajú na zvýšenie priľnavosti povrchu, na ktorý má byť aplikované lepidlo alebo prípravky s obsahom cementu. Jedná sa o riedku tekitunu, ktorá sa veľmi jednoducho nanáša štetcom alebo valčekom. Ak by sa penetračný náter nepoužil, exsituje riziko, že by lepidlo dostatočne nepriľnulo k podkladovému povrchu a teda by mohlo po čase začať opadávať.

Primer-T

Penetračný náter s obsahom syntetických živíc vo vodnej emulzii pre prípravu podkladov zo sadry alebo cementu.

Podklady: Vyhladzovacie vrstvy a omietky s obsahom cementu alebo sadry, panely zo sadrokartónu, potery z anhydridu alebo z cementu.

Použitie: Používa sa na ošetrenie podkladov zo sadry alebo zo sadrokartónu, na ktoré musí byť aplikované lepidlo alebo prípravky s obsahom cementu, pre zvýšenie kompatibility a/alebo adhézie. Ďalej sa používa na povrchové ošetrenie omietok alebo výrazne absorpčných cementových poterov pred kladením lepidiel, vyhladzovacích vrstiev alebo cementových samonivelizačných hmôt, pre zvýšenie adhézia. Takisto sa používa na podporu adhézie pre omietky s obsahom sadry a s obsahom cementu.

Vzhľad:  červená tekutina.

Spotreba: 100-200 g/m2 v závislosti na pórovitosti podkladu

Cena za balenie:  20,34 €/ 5 kg