Hydroizolovanie

Ako názov napovedá, hydroizolanty sú vhodné v tých podmienkach, kedy je nutné zabezpečiť, aby cez žiadaný povrch neprešla voda. Týka sa to teda najmä priestorov vystavovaných vysokej vlhkosti ako bazény, vane, kúpeľne, sprchy alebo rôzne terasy.

Primergum

Prípravok nanášaný kvôli lepšiemu priľnutiu prípravku Rasogum, vhodný na málo absorbčné povrchy.

Použitie: Tento prípravok sa predáva ako pripravený na použitie pred aplikáciou prípravku Rasogum. Je vhodný na málo absorbčné povrchy, staré živicivé plášte, hladké povrchy (CLS po orbitánej úprave) alebo staré keramické dlaždice alebo obkladačky

Vzhľad: Sivá tekutina.

Spotreba: 250-350 g/m2 na jednu vrstvu.

Cena za balenie: 68,69 €/ 6 kg

 

Rasogum

Pasta ideálna ako spojovací mostík na zvyškoch syntetických lepidiel.

Základné charakteristiky:  Jednozložková pasta pripravená na použitie, pružná.

Použitie:
- Utesnenie omietok, panelov zo sadry a sadrokartónu a poterov pred pokladaním dlaždíc a obkladačiek v kúpeľniach, sprchách alebo priestoroch vystavených intenzívnej vlhkosti.
- Utesnenie terás a balkónov pred pokladaním keramiky
- Ako membrána zabraňujúca popraskaniu.
- Obnovenie vodotesnosti starých živičných plášťov alebo živičných konglomerátov (po predbežnej aplikácii Primergum najmenej 12 hodín vopred.
- Trvalé zapustenie cementu-azbestu (po predbežnej aplikácii Primergum najmenej 2 hodiny vopred).
- Nanesená jedným náterom ako primer pre uchytenie starých vinylových alebo polyuretánových lepidlách pred lepením dlaždíc alebo obkladačiek cementovými lepidlami.
- Ako impregnant na starých keramikách pred lepením dlaždíc alebo obkladačiek cementovými lepidlami kat. C2 alebo C2 S2 (po predbežnej alikácii primergum najmenej 2 hodiny vopred.
- Utesnenie obkladov, ríms apod.

Vzhľad: Viskózna pasta bielej farby

Spotreba: 1,4-1,5 kg/m2 na mm hrúbky

Cena za balenie:
148,2 €/ 25 kg
33,06 €/ 5 kg

 

Bandella RL80S

Samolepiaca utesňovacia páska s viskóznou pružnou vrstvou, obalenou netkanou textíliou (TNT).

Vzhľad: páska so širkou TNT 8,5 cm

Materiál vlákien: 100% polypropylén

Cena za balenie: 247,2 €/ 50 metrov
Produkt je možné kúpiť aj v dĺžke podľa potreby

 

Rasolastik

Dvojzložková vyhladzovacia hmota, ktorá priiľne ku všetkým druhom povrchov.

Základné charakteristiky: Vysoká pružnosť, priepustná na paru, môže sa pokladať na všetky druhy podkladov, nepodlieha starnutiu, odolná voči vysokým a nízkym teplotám, je možné ju nechať odkrytú, ak je odkrytá, je v obmedzenej miere možné po nej chodiť.

Použitie:
- Utesnenie stien a podláh: bazénov, vaní, kúpeľní, spŕch alebo priestorov vystavených intenzívnej vlhkosti.
- Utesnenie vaní alebo cisterien obsahujúcich pitnú vodu.
- Utesnenie terás, balkónov pred pokladaním kreamiky. Mimoriadne vhodný pre vyvýšené podlahy.
- Obnovenie vodotesnosti starých terás bez nutnosti strhnutia existujúcej podlahy.
- Vyhladenie omietok alebo popraskaných betónov.
- Ochrana betónu pred účinkami karbonizácie alebo pred soľným alebo sulfatačnými napadnutím.

Podklady: Prípravkom Rasolastik je možné ošetrovať cementové omietky, vápenocementové malty, cement, betón, keramiku, sadrokartón, dravo alebo železo.

Vzhľad: Zložka A- sivý prášok, zložka B- biela tekutina.

Spotreba: 2,0 kg/m2 na mm hrúbky (prášok 1,5 kg: latex 0,5 kg).

Cena za balenie:
95,76 €/ 25kg zložky A + 8,35 kg zložky B

Rasolastik Adv HD

Dvojzložkový cementový impregnant s veľmi vysokou pružnosťou, s bezprašnou technológiou (znižujúcou prašnosť až o 95%) pre aplikáciu štetcom, valčekom, alebo nastriekaním, vhodný všeobecne pre stavebné práce súvisiace s rozvodom vody pre vonkajšie, základové steny prichádzajúci do styku s terénom, bazénami, terasami a balkónmi.

Použitie:
- Utesnenie stien a podláh: bazénov, vaní, kúpeľní, spŕch alebo prostredí vystavených silnej vlhkosti.
- Utesnenie vaní alebo cisterien.
- Utesnenie terás, balkónov  pred pokladaním keramiky. Mimoriadne vhodný pre vyvýšené podlahy.
- Obnovenie vodotesnosti starých terás bez strhnutia exsitujúcej podlahy.
- Vyhladenie omietok alebo popraskaných betónov.
- Ochrana rozsiahlich diel z betónu pred účinkami karbonizácie alebo pred soľnými alebo sulfačným napadnutím.

Podklady: Prípravkom Rasolastik ADV HD je možné ošetrovať cementové omietky, vápencové malty, cement, betón, keramiku, sádrokarton, drevo a železo.

Vzhľad: Zložka A: bledomodrý prášok, zložka B: biela tekutina.

Spotreba: 1,60 kg/m2 na každy mm hrúbky (spotreba vrátane latexu), aplikácia vo dvoch vrstvách (á 1-1,5 mm).

Cena:
132,1 €/ 22 kg zložky A + 11 kg zložky B

 

Rasolastik Rdy

Jednozložková cementová vyhladzovacia hmota, pružná, antikarbonatizačná. Umožňuje praktické a jednoduché použitie.

Základné charakteristiky: jednozložková, pružná, priepustná pre paru, nepodlieha starnutiu, odolná voči vysokým a nízky teplotám.

Použitie:
- Utesnenie stien a podláh: bazénov, vaní, kúpeľní, spŕch alebo priestorov vystavených vlhkosti.
- Utesnenie terás, balkónov pred pokladaním keramiky. Mimoriadne vhodná pre vyvýšené podlahy.
- Obnovenie vodotesnosti vyvýšených terás bez nutnosti strhnutia existujúcej podlahy.
- Vyhladenie omietok alebo popraskaných betónov.
- Ochrana betónu pred účinkami karbonatizácie alebo pred soľným alebo sulfatačným napadnutím.

Podklady: Prípravkom Rasolastik RDY je možné ošetrovať cementové omietky, vápencové malty, cement, betón, keramiku, sadrokartón a drevo.

Vzhľad: sivý prášok

Spotreba: 1,5 kg/m2 na mm hrúbky.

Cena:  76,82 €/ 20 kg

 

Rasolastik Net

Odporúčaná pre svoje technické vlastnosti pre aplikáciu Rasolastik, Rasolastik RDY, Rasolastik ADV, Rasogum v exteriéru aj v bazéne.

Zloženie: sieť zo 100% skleneného vlákna.

Šírka oka: 4 x 5 mm (rozostup každej nite)

Cena:  150 €/ 50 m2